Sa zakašnjenjem se bilježim.
19.05. Most Bednja-Čevo-Grebengrad 7,8 km.