Ima i ozbiljnog posla u ovoj državi, osim dnevne politike i raznog pjevanja.